KULAK BURUN BOĞAZ DÜNYASI DERNEĞİ

2019

Kulak Burun Boğaz Dünyası Derneği, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanlarının çalışmalarını desteklemek, eğitimlerine ulusal ve uluslararası düzeyde destek olmak bu çerçevede farklı, güncel mercalarda eğitim programları düzenlemek, değerlendirme programları gerçekleştirerek standardizasyon sağlamak ve ülkemizde kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi ile ilgili toplumu bilgilendirmek, güncel bilgileri paylaşmak ve gelişmelerini sağlamak amaçlarıyla kurulmuştur.